سبد خرید

سبد خرید خالی میباشد.

آموزش استفاده از تاریخ شمسی در پی اچ پی (PHP)

blog-img

چگونه در پی اچ پی از تاریخ شمسی استفاده کنیم ؟

 

همانطور که میدونید همه زبان های برنامه نویسی از تاریخ میلادی استفاده میکنند و از تاریخ شمسی پشتیبانی نمیکنند

اما چطور میتوانیم از تاریخ شمسی ، داخل زبان قدرتمند پی اچ پی استفاده کنیم ؟

برای استفاده از تاریخ شمسی در زبان های برنامه نویسی ، کتابخانه هایی طراحی شده اند که شما میتوانید آن ها را از این لینک دانلود کنید و مشاهده کنید .

 

روش استفاده از تاریخ شمسی در پی اچ پی به روش های زیر میباشد :

 

ابتدا شما باید فایل مورد نیاز را از سایت اشاره شده در بالا دانلود کنید

 

و آن را با روش زیر فرخوانی کنید

include 'jdf.php';

 

و سپس با تابع jdate()  پارامتر های مورد نظر خود را تعیین کنید

d  به معنای day  یا روز

m به month معنای یا ماه

Y به year معنای یا سال

مثال :

نمایش سال ، ماه و روز با تابع jdate()

 


2

3

4

5

6

7

8

9

 

    echo jdate('Y/m/d');

 

    echo jdate('y/m/d');

 

    echo jdate('y/n/j');

 

?>

 

خروجی کد ها به شکل زیر خواهد بود

 

1400/08/23

 

00/08/08

98/8/4

 

برای به دست آوردن روز های هفته از روش زیر استفاده میکنیم

1

2

3

4

5

 

    echo jdate('l');

 

?>

 

خروجی کد بالا برابر است با :


یکشنبه

 

 

روش نمایش تاریخ فعلی با حروف فارسی :

 

1

2

3

4

5

6

7

 

    echo jdate('l J F V');

 

    echo jdate('l J F v');

 

?>

 

برای نمایش تاریخ جاری با کتابخانه تاریخ شمسی از حرف J جهت نمایش (روز) از F جهت نمایش نام ماه و حرف V برای نمایش نام سال استفاده میکنیم

  • نکته حرف v کوچک برای نمایش دو حرفی سال استفاده میگردد

 

خروجی کد بالا :

 

1

2

یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد

یکشنبه بیست و یک آبان چهارصد

 

چگونه نام فصل را به دست آوریم ؟

با استفاده از حرف f میتوانیم نام فصل جاری را به دست آوریم

 


2

3

4

5

 

    echo jdate('f');

 

?>

 

خروجی کد بالا :

 

1

پاییز

 

روش به دست آوردن شماره روز

 

1

 

    echo jdate('w');

 

?>

 

 

خروجی ما عددی بین 0 تا 6 خواهد بود ( 0 به معنای شنبه و 6 به معنای جمعه ) است .

 

خروجی کد بالا به شکل زیر است :

 

1

1

 

چگونه بفهمیم ماه جاری چند روزه است ؟

 


4

5

 

    echo jdate('t');

 

?>

 

با استفاده کد بالا خواهیم فهمید ماه جاری چند روز دارد

 

خروجی کد بالا به شکل زیر خواهد بود :


۳۰

 

چگونه تعداد روز های گذشته و باقیمانده از سال را به دست آوریم ؟

 

1

2

3

4

5

6

7

 

    echo jdate('z');

 

    echo jdate('Q');

 

?>

 

حرف z  کوچک نشان دهنده تعداد روز های گذشته از شروع سال جاری است و حرف Q نشان دهنده روز های باقی مانده از سال جاری را نشان میدهد

 

خروجی کد بالا به شکل زیر خواهد بود :

239

128

 

روش محاسبه اینکه هم اکنون در چندمین هفته از سال هستیم :

 

1

2

3

4

5

 

    echo jdate('W');

 

?>

 

خروجی کد بالا :

1

34

 

 

روش پیدا کردن نام حیوان سال جاری :

 

1

2

3

4

5

 

    echo jdate('q');

 

?>

 

خروجی کد بالا :

1

گاو

 

 

  روش به دست آوردن ساعت جاری همراه با بعد از ظهر یا قبل از ظهر :

 


4

5

6

7

 

    echo jdate('g:i:s a');

 

    echo jdate('g:i:s A');

 

?>

 

خروجی کد بالا :

 

1

2

۷:۱۰:۱۵ ب.ظ

۷:۱۰:۱۵ بعد از ظهر

 

روش تبدیل تاریخ شمسی به میلادی :

 

1

 

    $current_jdate = jdate('Y/m/d', '', '', 'Asia/Tehran', 'en');

 

    $arr_parts = explode('/', $current_jdate);

 

    $jYear  = $arr_parts[0];

    $jMonth = $arr_parts[1];

    $jDay   = $arr_parts[2];

 

    $current_gdate = jalali_to_gregorian($jYear, $jMonth, $jDay, '/');

 

    echo $current_jdate . ' - ' . $current_gdate;

 

?>

 

 

 

خروجی کد بالا :

1

1400/8/23 - 2021/114/1

 

 

روش تبدیل تاریخ میلادی به شمسی :


3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

    $current_gdate = date('Y/m/d');

 

    $arr_parts = explode('/', $current_gdate);

 

    $gYear  = $arr_parts[0];

    $gMonth = $arr_parts[1];

    $gDay   = $arr_parts[2];

 

    $current_jdate = gregorian_to_jalali($gYear, $gMonth, $gDay, '/');

 

    echo $current_gdate . ' - ' . $current_jdate;

 

?>

 

خروجی کد بالا به شکل زیر میباشد :

1

14/11/2021   -  1400/8/23

 

 

امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشه و بتونه نیاز های شما رو رفع کنه :)